ព័ត៌មានថ្មីៗ

ជប៉ុនប្តេជ្ញាជួយកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកម្ពុជាឡើងវិញ

ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី០៧ ឧសភា ២០១៦|០ Comments

នៅថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីស្តីក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ទេសរដ្ឋមន្ត្រី

ជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន Kerry Logistics Network

ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី០៧ ឧសភា ២០១៦|០ Comments

នៅថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្

សាខាគយនិងរដ្ឋាករខេត្តមណ្ឌលគិរីត្រូវបានប្រកាសបង្កើត

ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី០៣ មេសា ២០១៦|០ Comments

ពិធីប្រកាសបង្កើតនិងដាក់ឲ្យដំណើរការសាខាគយនិងរដ្ឋាករខេត្តមណ្ឌលគិរី នារសៀលថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ នៅ

សេចក្តីជូនដំណឹង

របាយការណ៍

កិច្ចប្រជុំលើកទី៥ យន្តការភាពជាដៃគូគយនិងឯកជន

ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី០៣ មេសា ២០១៦|០ Comments

បណ្ណាល័យឯកសារ

ដៃគូរអភិវឌ្ឍន៍