ប្រកាសស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

By | ថ្ងៃ ចន្ទ ទី០៩ ឧសភា ២០១៦|សេចក្តីប្រកាស|

ប្រកាសស្តីពីបែបបទនិងនីតិវិធីនៃការចេញបណ្ណបើកបរយាន្តយន្ត

By | ថ្ងៃ ចន្ទ ទី០៩ ឧសភា ២០១៦|សេចក្តីប្រកាស|

ប្រកាសស្តីពីលក្ខណៈបច្ចេកទេស និងការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្ត

By | ថ្ងៃ ចន្ទ ទី០៩ ឧសភា ២០១៦|សេចក្តីប្រកាស|

ប្រកាសស្តីពីនីតិវិធីនៃការអនុញ្ញាតធ្វើអាជីវកម្មដឹកជញ្ញូនផ្លូវគោក

By | ថ្ងៃ ចន្ទ ទី០៩ ឧសភា ២០១៦|សេចក្តីប្រកាស|

ពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ ផ្លូវជាតិលេខ៥៦ និងផ្លូវចូលទៅកាន់ប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារ

នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ទេសរដ្

By | ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី០៨ ឧសភា ២០១៦|គម្រោង, សេចក្តីជូនដំណឹង, សេចក្តីប្រកាស|

ការប្រកាសបញ្ចុះតំលៃដឹកជញ្ជូន នាឱកាសខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី១៣០នៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ នៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្

By | ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី០៨ ឧសភា ២០១៦|គម្រោង, សេចក្តីជូនដំណឹង, សេចក្តីប្រកាស|

សេចក្តីប្រកាសស្តីពីនីតិវិធីនៃការអនុញ្ញាតធ្វើអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក

By | ថ្ងៃ ចន្ទ ទី០៤ មេសា ២០១៦|សេចក្តីប្រកាស|